E. H.
E. H.

Genf
Con gái kể về người mẹ 83 tuổi (bệnh nhân bị mất trí nhớ – Alzheimer): “Ngay sau lần điều trị INUSpherese đầu tiên, mẹ tôi đã có thể nói được những câu đầy đủ. Trí nhớ ngắn hạn của bà đã được cải thiện đáng kể. Thật không thể tin được, mẹ tôi thậm chí còn bắt đầu cười và pha trò trở lại. Bà cũng đã có thể nhận ra các đồ vật. Các y tá ở đây đối xử với mẹ tôi rất tốt. Họ rất có năng lực và tính chuyên nghiệp cao.