Kate Reid
Kate Reid

Vancouver, Canada
Tại Phòng khám Alpstein, chúng tôi được chăm sóc và điều trị – theo hướng cá nhân hóa – ở đẳng cấp cao nhất của y học sinh học/nha sinh học, với sự quan tâm và lòng trắc ẩn tuyệt vời nhất.