P. + M. Allemann
P. + M. Allemann

Genf
Chúng tôi là bệnh nhân của phòng khám tuyệt vời này từ khi mới khai trương. Sự thân mật đã bắt đầu được cảm nhận ngay từ cửa, với các nhân viên nhiệt tình tại quầy lễ tân. Nhưng điều tuyệt vời nhất là quá trình điều trị toàn diện của các bác sĩ tận tâm và thân thiện, những người luôn tìm kiếm nguyên nhân của bệnh tật, chứ không chỉ tìm cách xử lý các triệu chứng. Tóm lại, chúng tôi có thể nồng nhiệt giới thiệu Phòng khám Alpstein, vì tất cả các nhân viên ở đây đều làm hết sức mình cho sức khỏe của bệnh nhân.